ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek
Nyomtatható, letölthető formában, kattintson ide

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Orosz Zsolt. (székhelye: 4031 Debrecen, D e r é k u. 66 4/33; nyilvántartási szám: 9082412; adószáma:64218449-2-29; e-mail:info@erotikaaruhaz.hu telefon:+36/70-5 1 2 6 2 5 9 továbbiakban: Szolgáltató) és az erotikaaruhaz.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.erotikaaruhaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: ErotikaAruhaz Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az ErotikaAruhaz.hu Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
1.2. Az ErotikaAruhaz.hu Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, kizárólag 18 év felettieknek, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az ErotikaAruhaz.hu Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlatnak minősül, melyhez az Megrendelő a megrendelés leadását követő 48 óráig kötve van, azaz az Megrendelő a megrendelését, annak leadásától számított 48 órán belül nem módosíthatja, nem vonhatja vissza csak ha erről telefonon vagy e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A megrendelés leadása az Megrendelő részéről annak kinyilatkoztatását is jelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.
A Felek között a szerződés a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával, elfogadásával jön létre, mely visszaigazolást, elfogadást a Szolgáltató elektronikus levél formájában küld meg az Megrendelő által megadott e-mail címre.
A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.
1.5. Megrendelőszolgálat: ErotikaAruhaz.hu – Orosz Zsolt
Megrendelőszolgálati iroda helye: 4031 Debrecen, D e r é k utca 6 6 4/33
Megrendelőszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 8-17 
Telefon:+36-70/5 1 2 6 2 5 9
Internet cím: www.erotikaaruhaz.hu
E-mail: info@ erotikaaruhaz.hu alatt

2. Megrendelés
2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Megrendelőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Megrendelőszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerződésben meghatározott termékek vételárát, nem érinti, a vételár ebben az esetben a szerződés létrejöttével rögzül. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttét követő árváltoztatásra sem a Szolgáltató sem az Megrendelő nem hivatkozhat.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, melyet a megrendelés visszaigazolása során jelez. A megrendelés visszaigazolásában a szolgáltató felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Megrendelő eldöntheti, hogy megrendelését fenntartja-e vagy elállhat vásárlási szándékától.
2.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogad el, ha az Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.5. Az Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.6. Szolgáltató az Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az Megrendelő és a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
2.7 A megrendelés menete: A termék listában vagy az adott termék részletes oldalán lehetséges a kosárba tétel, a "Kosárba" gombra kattintással bekerül a virtuális kosárba a termék. Amennyiben egynél többet szeretne rendelni a kosár + és - gombjaival lehetséges a mennyiség megváltoztatása. A "Kosár" menüpontra kattintva pedig részleteiben is látható a rendelni kívánt terméklista, ahol a módosítás, törlés az "Újraszámol" gombra kattintva rögzíthetőek az új adatokat. A Megrendelés menüpont ra kattintva egy összesítõ oldalra juthat, melyen keresztül regisztráció nélkül vásárolhat. Csak a szállítás adatait kell megadnod majd az "Megrendel" gombra kattintva történik a megrendelés. A Szolgáltató Email értesítőt küld a rendelési adatokkal. A megrendelést az emailben található "Kattintson a visszaigazolásra" szövegre való kattintással lehet érvényesíteni.

3. Szállítási feltételek
3.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint, díjazás ellenében házhoz szállítja Magyarország területén. A szállítást az MPL , GLS vagy TOF végzi a Szolgáltató megrendelése alapján. Ennek megfelelően a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáról (elfogadásáról) küldött e-mail üzenetében adja meg a szállítási díj pontos összegét.
3.2. A szállítási határidő a Szolgáltató által küldött visszaigazolás (megrendelés elfogadása) megküldésétől számított 3 munkanaptól, maximumm 30 munkanapig terjedhet. A Szolgáltató az egyedi megrendelések során meghatározhatja, illetőleg köteles meghatározni a szállítás várható időpontját, melyet a Megrendelővel a visszaigazolásban közöl.

4. Fizetési feltételek
4.1. Megrendelő az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt áru ellenértékét készpénzben, vagy banki előreutalással egyenlítheti ki választása szerint.
4.2. Az utánvétes fizetéstől eltérő A fizetési mód Megrendelő általi kiválasztása emailben vagy telefonon lehetséges.
4.3. A készpénzes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét az áru leszállításakor, átadásakor kell a szállítást végző MPL, GLS vagy TOF munkatársának megfizetni elismervény ellenében.
4.4. A Szolgáltató a megrendelt áru ellenértékéről számlát állít ki, melyet minden esetben az áru szállításával egyidejűleg kézbesít a megrendelő részére oly módon, hogy a számla eredeti példányát az áruval együtt a csomagolásban helyezi el. A számla tartalmazza külön tételként a szállítási díjat is.

5. Garancia, szavatosság, elállás joga
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával akkor élhet az Megrendelő, ha a megrendelt terméket hibája a rendeltetésszerű használatot teljes egészében kizárja, ide nem értve a 6.2. pontban foglaltakat.
5.2. A termék átvételétől számított 8 munkanapon belül élhet a Megrendelő az elállási jogával.
A Megrendelő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén a Szolgáltató visszafizeteti a termék vagy termékek árának összegét
5.3.  Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen ErotikaAruhaz.hu részére visszajuttatni, az ErotikaAruhaz.hu nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
5.4. Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
5.5. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható, írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül emailben vagy postai úton címünkre, elállás esetén a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli, elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett öszzeget, elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Az elállási nyilatkozat letöltéséhez kattintson id: elállási nyilatkozat 
5.6. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. 

6. Egyebek
6.1. Az ErotikaAruhaz.hu Online áruház Windows, Linux alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.3. A Szolgáltató az Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.