Textil nélkül szabadon - a naturizmus

Az elsõ vetkõzõktõl

Az emberiség történetének nagyobb részében a meztelenség volt a természetes, az emberek meztelenek voltak, amikor a társadalmi-gazdasági fejlettség olyan szinten tartott, és a test valamilyen módon való elfedése nem volt fontos. Hogy praktikus szempontok domináltak a ruházkodás megjelenésében, igen valószínû, ám egyes feminista hangok azt is lehetõségként tartják számon, hogy a férfiak kezdték lefedni a nõket, igen egyszerû okok miatt. Persze a fürdõzés egész más eset, a XVIII. századig a tavakban, folyókban való - meztelen - fürdés, habár férfiak és nõk külön tisztálkodtak, teljesen normális dolgonak számított. Ezek az idõkben kezdõdött a nyílvános meztelenkedés tabuként való kezelése, ekkor jelentek meg elõször a textilesek.

forrás: [origo]

A fürdõruha megjelenése is alig egy évszázadra vezethetõ vissza, s az azt megelõzõ idõkben kétségkívül több fürdõzés esett meg anyaszült meztelenül, mint megfelelõ textilipari termék hiányában - tetõtõl talpig ruhában. Ahogy a természetes közeget elkezdtük lecserélni a városokra, az iparosított környezetre és annak eredményeire, az emberek mintha fokozatosan egyre inkább szégyellni kezdték volna saját - nem ember alkotta - tökéletlen testüket, s nem mellesleg elkezdték önmagukon túlmutató jeleknek értelmezni az arra aggatott ruhadarabokat.

A naturizmus afféle vissza a természetbe mozgalom jelleggel indult meg a XIX. században, kicsit önsegítõ jelleggel, hisz az emberek egy része úgy vélte, az a sok betegség, amelyeket a gyerekcipõben járó orvostudomány nem képes meggyógyítani, a természet õsi elemeinek segítségével kikúrálható. Ha a kor divatjának megfelelõ szoros és vastag ruházatot ledobják - vélték - és testüket fedetlenül hagyják a nap, a szél, a tenger, a vizek számára, az önmagában több, mint bármilyen kuruzsló gyógyfõzete. Az iparosítás és az erõs urbanizáció elleni elvonulásként is értelmezhetõ ugyanakkor az, ami történt. A század végén egy nem hivatalos egyesület jött létre, amely a természetközeliséget, az absztinenciát, a vegetarianizmust s komoly öltözködési reformot hirdetett. A leglelkesebb követõk egyenesen azt akarták elérni, hogy a meztelenség szervesen épüljön be a társadalmi hétköznapokba. Könyvek tucatjai jelentek meg német nyelven, például Heinrich Pudor vagy Richard Ungewitter tollából. Az elsõ modern kori olimpiai játékok megrendezése ekkoriban még nagyobb figyelmet adott a meztelenség úttörõinek, mivel a köz figyelmét történetileg is a klasszikus testkultúrára irányította.

A szabad test kultúrája

Németország tekinthetõ a naturizmus szülõhazájának a Freikörperkultur (Szabad test kultúrája) mozgalommal. 1898-ban alapították Essenben az elsõ Freikörperkultur (FKK)-egyesületet, és az 1900-as évektõl kezdve Berlinben, valamint az Északi-és Keleti-tengernél egyre több helyen jelentek meg az FKK-strandok. A mozgalom követõi felismerték, hogy a lakótelepeken, a munkán, a polgári kötelékeken túl létezik valami más is - a természet és az erotikus érintések nélküli meztelenség. Az FKK mint mozgalom ideológiája egy olyan egészséges életforma létrehozása volt, ami a test és lélek ápolását szorgalmazta, és egyfajta ellenmozgalomnak számított a kor tendenciái, a városiasodás, az iparosodás, a környezetszennyezés és a morális kötelékek ellen. A nemzetiszocialista hatalomátvétel idején kezdetben szinte valamennyi meztelentevékenyésg tiltva volt, de nem telt bele sok idõ, a harmadik birodalomban is bõven akadtak követõi (ezt legjobban Leni Riefenstahl képei mutatják).

A pucérkodás kultusza gyakorlatilag ha nem is töretlenül, de rendületlenül folytatódott a kezdetektõl kezdve. Németországban, majd Franciországban, Angliában sorra nyíltak azok az elkerített területek, ahol a naturisták szabadon áldozhattak szenvedélyüknek - életfilozófiájuknak. Legalábbis addig, amíg ezzel nem zavartak másokat, és amíg õket sem háborgatta senki. Ennek kulcsa többnyire az volt, hogy magántulajdonban lévõ ingatlanokon jelölték ki saját területüket, ahol nem csak a meztelenséget, de a hozzá tartozó életvezetési elveket is követték, azaz vegetáriánus, absztinens életmódot folytattak.

Voltak persze, akik az elsõ tapasztalatok után úgy érezték, az elmélet szebb, mint a gyakorlat, de akik átélték mindennek felszabadító hatását, szinte függõjévé váltak ezen életvezetésnek. Megszabadulva a társadalom hétköznapi nyomásától, ahol - már akkor is - a külsõségek igen erõs befolyással voltak az emberi kapcsolatokra, s mikor megtapasztalták ennek pszichológiai vonatkozásait, ráébredtek, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és ember-, természet- és önközelibb életet élnek. Az emberek azok lehettek, akik valójában, és nem azok, akikké a ruha, a társadalmi jelek tették õket. Ez, a külsõségek nyomásától és szorongásától megszabadított, békés és szabad légkör vált a huszadik század eleji nudista mozgalmak meghatározó hangulatává.


Kirándulók, csónakázók, napfürdõzõk

A naturista programok tárháza idõvel bõvülni kezdett, a meztelenkedõk kirándulni, csónakázni kezdtek, s egyéb hasonló szabadidõs tevékenységeket folytattak. Ezen összejövetelek s általában a naturizmus mentes a szexuális töltetektõl, nem húspiacot kell elképzelni, hanem "koedukált" csoportokat, ahol mindenki a szabadságot élvezi, és nem a másiknak való megfelelés és csábítás az, ami a motivációt adja. Elemzõk szerint ebben az idõszakban egyfajta szexuális felszabadulás is végbement, elég, ha csak végiggondoljuk, hogy két meztelen ember egymással szemben minden lehet, csak nem távolságtartó - és nem feltétlenül testi értelemben. De a testtudat erõsödésével, az egészséges testkép kialakulásával párhuzamosan jellemzõen megjelenik a testiség, a szexualitás fejlõdése is, az egyén szexuális kultúrájának kivirágzása. Függetlenül attól, hogy a naturista összejövetelek és a naturista életmód nem a szexrõl szól.

forrás: [origo]

Az elsõ világháború utáni idõk még többet segítettek a mozgalmak fellendítésében, s kiváltképp Németországban indult szédítõ tempójú növekedésnek a naturizmus. Fiatalok ezrei gyûltek össze a húszas évek folyamán különbözõ szabadtéri klubokban, tengerpartokon, tavak mellett, parkokban. A fejlõdés egészen a harmincas évekig töretlennek mutatkozott, mikor is Németországban egy nemzetközi nudista szervezet megalapításán kezdtek dolgozni. Ezek az évek azonban sok mindenre alkalmasak voltak, csak erre nem, így átmenetileg hanyatlani kezdett a szabad testkultusz. A meztelenközösségek persze nem tûntek el, a kezdetek óta léteznek és tartják magukat, mint ahogy a jelenséget övezõ félreértések sem változtak túlságosan sokat a hosszú évtizedek alatt. Az Észak-Amerikában meghonosodott naturizmus is európai gyökerekbõl ered, itt New Yorkban alakult az elsõ hivatalos klub.

Lazulás, új lendület

Az Államokban a hatvanas évek erõs szabadságmozgalmainak, szexuális forradalmainak hatására robbanásszerûen indult meg a naturizmus terjeszkedése, s ennek legnagyobb és leglátványosabb eredménye a Free Beach mozgalom megindulása lett. Az új generációs nudisták ebben a közegben és társadalmi miliõben úgy érezték, a meztelenség természetes és mindenhol elfogadható, s a Free Beach kialakulásával szakítottak az eredeti szabályokkal is, azaz az érintésnélküliséggel, s azzal is, hogy egyedülállók nem léphetnek a klubok területére. A hagyományos terminológia, a naturizmus ennek hatására s ebben az idõben kezdett keveredni az - eredetileg ezt az új irányzatot jelölõ - nudizmussal. A két fogalom mára gyakorlatilag egymás szinonímájává vált, fõleg azért, mert az európai szokások is megváltoztak, a hetvenes évektõl már az öreg kontinensen is befogadóbbak és megengedõbbek voltak e közösségek. Tanúsítja ezt egy, az ötvenes éveiben járó férfi visszaemlékezése is, aki a hetvenes évek elején az akkori Kelet-Németország FKK-klubjaiban fordult meg pár alkalommal:

Tapasztalatok egykor és ma

"Az ember elment az FKK-strandra, ahol a bejáratnál - elõírásszerûen - levette ruháját, és egy szál semmiben beballagott az elkerített fürdõhelyre. Elsõ alkalommal a látvány persze, hogy érdekes volt, hiszen a szép testû nõkön kívül ekkor láthatott az ember elõször idõs meztelen testeket, nem beszélve arról, hogy a tizenöt fokos vízben az ember férfiassága is meglehetõen aprócska méreteket öltött. Ennek ellenére szó sem volt szégyenlõsségrõl, szemérmességrõl, az számított különcnek, aki nem vette le a ruháját, bár általában be sem engedték a strand területére (elvégre nem a kukkolásról szólt az egész). Az FKK lényegében egy látványos mozgalom volt a kor rengeteg tiltása ellen, az emberek szabadságra vágytak, jobban mondva egyszerûen csak szerettek volna levegõhöz jutni...."

Mindez nem sokat változott a mai napig sem, mint ahogy nem változott az sem, hogy a naturista, nudista strandok kivételével nemigen látunk idõsödõ, beteg testeket. Sõt, talán egyre inkább takargatjuk õket, ha az meg is jelenik filmvásznon vagy egyéb módon a fogyasztó ember szemei elõtt, az inkább gúny tárgya, mintsem az élet természetes velejárójának lenyomata. Ha elgondolkozunk ennek hosszú távú hatásain, csak egy röpke ugrással a plasztikai sebészek asztala mellett találjuk magunkat, hisz olyan társadalmat alakítottunk ki magunk körül, ahol az öregedés rettegéssel tölt el férfit és nõt, a külsõ kor általi változása pedig a legnagyobb katasztrófa, ami történhet velünk. Képzeljük hát el, milyen felszabadító élmény feloldódni egy olyan közösségben, ahol mindez nem számít, ahol mindez természetes, s ahol - önrevíziós jelleggel - még az egykor volt szépségverseny-kezdeményezéseket is csírájában elfojtották, hogy senki ne érezze úgy, itt bárkit is mustrálnak, értékelnek.

Bár a szabályok némileg lazulhattak, az alapvetõ felszabadító élmény és üzenet semmit sem változott. Huszonéves hobbinaturista informátorunk, aki elõször csupán véletlenül csöppent egy külföldi út során egy FKK-kempingbe, hasonló élményeket osztott meg velünk, mint amit a hetvenes években tapasztalhattak a tagok. "Az elsõ pillanat, amikor kilépsz a sátradból, meglehetõsen zavarbaejtõ, s el is telt pár óra, mire a törülközõt sem szorongattuk, hanem vállaltuk meztelenségünket. Pár napig az egészet izgatónak találod, fõleg, ha egyébként is izgat az, ha meztelenül vagy. Nem csak az hat rád így, hogy mindenki ruhátlan, hanem saját tested is s a természeti elemek. A tengerben való úszás - fürdõruha nélkül. Késõbb aztán elmúlik az izgalom meg az élmény újdonsága, s elkezdesz természetesen mozogni a terepen. Labdázol, hajolgatsz, mintha fürdõruhában lennél. Érdekes, hogy nincs külön nõi és férfi zuhanyzó és mosdó, ami szokatlan, de hát mi értelme lenne? A legjobb az a felszabadultság, amit érzel, amit soha nem gondoltál volna, és miután eljössz, rájössz, a legjobb önbizalomnövelõ program, amit valaha kitaláltak. Nem azért, mert mindenki csúnyább nálad, hanem azért, mert elfogadod és vállalod a saját tested, és ettõl sokkal szebbnek érzed magad."

Mindazonáltal a naturista klubok ma új problémával szembesülnek, hisz sok helyen arra panaszkodnak, túlságosan magas a klubtagok átlagéletkora, azaz a fiatalok nem túlságosan lelkesek a meztelenkedést illetõen. Furcsa kettõsséget mutat ez, hiszen a mai fiatalok sosem voltak még ennyire szabadosak - legalábbis látszólag, s ezzel párhuzamosan: sosem voltak még ilyen rossz viszonyban saját testükkel, külsejükkel, soha ennyi komplexussal nem kellett megküzdeniük. Ehhez már csak hab a tortán a köz általános ítélete a meztelenkedõkrõl, amolyan furabogár perverz, eltévedt hippiknek tartják õket sokan, s természetesen a pedofilság vádja sem maradhat ki a szitkok közül. Meglehetõsen nehéz ezeket a falakat ledönteni, akár magunk körül, akár magunkban, jól tudják ezt maguk a nudisták is, így Amerikában a napokban pucér rekreációs hét keretében igyekeznek népszerûsíteni a naturizmust.

Naturista etikett:

1. Teríts magad alá törölközõt, ha leülsz valahoval, magától értetõdõ higiéniai szempontok miatt!

2. Ha képtelen vagy meztelenül vásárolni, belépni egy üzletbe vagy hasonló - hétköznapi tevékenységeket meztelenül lebonyolítani, teríts magadra lazán egy szarongot vagy egy könnyû kendõt. Kezdteben zavarban lehetsz, s ezt még a szigorú pucérkodók is elnézik neked!

3. Férfiaknak: ha megtörténik az elkerülhetetlen, és merevedésed támadna, ne csinálj belõle nagy ügyet, fordulj a hasadra, teríts magadra valamit, vagy hûtsd le magad a hideg vízben!

4. Ne szerencsétlenkedj!

5. Ne fényképezz addig, amíg nem kértél engedélyt!

6. Vesd le a komplexusaidat, tíz perc egy nudista strandon, és rájössz, meglehetõsen ritka a tökéletes alak!


[origo]