Prostituáltak világnapja

Kevesen tudják, de 1975 óta jegyzik június 2-át a prostituáltak világnapjaként, amikor is az évforduló alkalmából sokan egyénileg, míg mások szervezetileg próbálják felhívni a figyelmet a prostitúció mint szakma munkajogi és szociáljogi szabályozásának hiányosságaira. A szexuális kizsákmányolás, a szexuális erõszak, a kiskorúak megrontása és a drogfüggõk szexuális kihasználása ugyancsak a legtöbb szervezetnél a megoldandó és szabályozandó problémák körébe tartozik, s habár a legtöbb európai országban a prostitúció (valamilyen formában) legális, a jogrend több kötelezettséget ró a prostituáltra, mint amennyi jogot ad nekik - állítják az érdekvédelmi szerveztek.

forrás: [origo]

A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Szervezet - Földi Ágnessel az élén - az elmúlt években sokat tett azért, hogy a szexmunkások megfelelõ körülmények között, legálisan, a szükséges papírok birtokában dolgozhassanak, de a hazai helyzet a legkevéséb sem mondható megoldottnak. Ugyan a prostitúció 1999 óta, az úgynevezett Maffia-törvény óta legális, de csak a védett övezeteken kívül (távol az iskoláktól, óvodáktól, stb.), a kijelölt türelmi zónákban ûzhetõ szabadon. Mint az köztudott, az önkormányzatok a mai napig nem jelöltek ki ilyen zónákat, így a prostitúció az egész országban jelen van, s nem csak legálisan magánlakásokban, de az utcán ugyanúgy. Az ily módon sok esetben mégis illegálisan dolgozó prostituáltakat a hivatalos szervek sokszor zaklatják, gyakoriak a bírságok és a szabálysértési eljárások, s nem ritkák az elzárások sem.

A magyarországi helyzet nem megoldott, s az elmúlt idõkben folyamatos vita dúl a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom és az említett érdekvédelmi szervezet között. Közös, társadalmi cél lehetne ugyan a prostitúció megszüntetése, ám ez eleddig sehol a világon nem sikerült, se a holland-modellnek nevezett megengedõ politika, se a svéd-modellként ismert büntetõ politika eredményeképpen. Ez utóbbi lehetõvé teszi a prostitúciót igénybe vevõ férfiak büntetõjogi felelõsségvállalását is, ami Magyarországon jelenleg csak a 18 év alatti szexmunkások szolgáltatásait igénybe vevõk esetében lehetséges. A kliens büntetésének kérdése a két hazai szervezet közti ellentét egyik fontos eleme.


[origo]