Pénzért szexet (18+)

Szexet vásárolni köztudottan nem túl bonyolult, fõleg, ha van mibõl. A felmérési eredmények végkövetkeztetése, miszerint a milliomosok, sõt multimilliomosok mintegy hetven százalékának a vagyon nem csak mennyiségi, hanem minõségi ugrást is jelent, ennél a ténynél sokkal érdekesebb kérdéseket vethet föl. A megkérdezettek többsége ugyanis arról is vallott, nem csak jobb, de kalandosabb, bujább perceket él át, amióta vagyonossá lett.

A Prince & Associates által elvégzett kutatás több mint hatszáz fõs mintát vett alapul, nõket és férfiakat vegyesen, egyetlen kritérium az volt, hogy az átlagnál jóval gazdagabbak legyenek. A megkérdezettek így évente megközelítõleg kilencmillió dolláros bevétetellel (körülbelül százötven millió forint) rendelkeznek, és vagyonuk megközelíti a kilencvenmillió dollárt. Életkorukat tekintve ötvenes éveikben járnak, a válaszadók többsége házasságban él, és már legalább egyszer elvált. Bár a kutatás nem minõsül tudományosnak, mindenképp érdekes és jellemzõ adatokkal szolgál a gazdagok szexuális életére, viselkedésére és a pénz ágybéli kamatoztatására vonatkozóan.

forrás: [origo]

A nõket doppingolja igazán

Egy mondatban összefoglalva azt mondhatnánk, a kutatás alátámasztotta, a pénz csillogóbbá teszi a szerelmet, de ennél azért többrõl van szó; különösen a nõk szexuális viselkedéséval kapcsolatban hozott érdekes adatokat a vizsgálat. Õk is szinte mindannyian házasok, de fontos megjegyezni, hogy vagyonuk független férjük pénztárcájától, teljes mértékben saját lábukon állnak. A félrelépéseket illetõen a nõk határozottan szorgosabbnak bizonyulnak, mintegy háromnegyedük vallotta be, hogy olykor-olykor kalandoznak a házastársi ágyon kívül is, a férfiak ötvenszázalékos férelépési indexe mellett már ez az adat is szemöldökfelvonásra ad okot. Mindez a lakosság átlagára vonatkoztatva a nõk között jelentõs kiugrást mutat, aminek oka túlnyomórészt a pénz nyújtotta függetlenségben és magabiztosságban keresendõ.

A jó szex megítélése is alapvetõ különbségeket mutat a két nem között, míg a férfiak a jó szex definíciójaként sok dugást értenek, és úgy gondolják, ez az, amit pénzügyi tekintélyüknek köszönhetnek, addig a nõk leginkább a minõségi együttlétek számának szaporodását emlegették mint legnagyobb nyereségüket. Hozzátették azt is, ezen változás mellett még nyitottabb, kalandosabb is lett a szexuális életük, s közülük kerülnek ki nagyobb számban a mile high club tagjai is, azaz szabadidejükben olyanokkal barátkoznak, akik elõszeretettel szexelnek repülõgépeken.

A megkérdezett nõk háromnegyede tartozott az égi örömök csapatához, ami ismét jelentõs különbséget mutat a férfiakkal, akiknek mindössze egyharmada csatlakozott a klubhoz. (Persze az igazsághoz hozzátartozik, a légszex mindnyájuknak bármikor rendelkezésére állhatna, hisz a felmérésben részt vevõk mindegyike rendelkezik magánrepülõgéppel.) Az egzotikus élmények nyilvánvalóan nem kevés mértékben táplálkoznak abból az egyszerû ténybõl is, hogy a gazdagok sokat és sokszor utaznak, s mint tudjuk, az egzotikus helyek és a luxus különleges fûszerei lehetnek a szexuális életnek. Mindösszességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a nõk e szempontból többet nyernek különleges helyzetükbõl, mint a férfiak.

Az ágyban azért boldogít...

Hogy a gazdagság miért hozza meg a nõk életébe az örömteli szex teljességét, a szakértõk is csak találgatnak, bár magyarázat számtalan kínálkozik. Szexológusok leginkább a napi stressz és a szex összefüggésének mentén vélik megfejteni a jelenséget. Ha nem a munkahelyi problémák kötik le az emberek figyelmét, ha se egzisztenciális szorongással, se irodai intrikákkal, se céges küzdelmekkel nem kell szembenézniük, a sokat emlegetett és rettegett libidógyilkos számára megközelíthetetlenné válik az ember.

Nõk esetében az ebbõl fakadó általános jó érzésre rátehet egy lapáttal a pénzügyi biztonságukból, esetenként szemtelen gazdagságukból adódó magabiztosság, a társadalmi erõ megélése, hisz a pénz hatalom, s a hatalom óriási erõket szabadíthat fel egy emberben. A szóban forgó nõket semmiképp nem azonosíthatjuk a filmek sztereotipizált, unatkozó, gazdag feleségeivel, akik a kertésszel és a  medencetisztító fiúval üzekednek a  limuzinban. Ezek a nõk sikeres üzletasszonyok, akik tisztában vannak tekintélyükkel, pozíciójukkal, és emberi kapcsolataikban is kamatoztatják ezt a magabiztosságot. A nõk ismert és jellemzõ gátlásait figyelembe véve logikus lehet az a magyarázat is, hogy anyagi biztonságuk és függetlenségük következtében természetszerûleg megnõ az önbizalmuk is. Ez pedig több mint nagyszerû dopping ahhoz, hogy felszabadultan és nyíltan létesítsenek szexuális kapcsolatokat. Megtanulták értékelni elõnyeiket, megtapasztalták, hogy a magabiztosság segít érvényesülni, és tudják azt is, a célratörõ kommunikáció a sikeres üzleti kapcsolat alapja.

Mindez pedig ironikus módon egyesít mindent, ami a felszabadult és sikeres szexhez kell: önbizalom, egészséges énkép, nyílt kommunikáció. Társul ehhez még egyfajta egészséges önzõség is, mikor a nõ tudja, mit akar, mit vár el, mit kaphat meg, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az eredményt egyedül kamatoztatja, de mint ahogy élete és fogyasztása minden területén, az ágyban is a minõségre törekszik. A jó szex pedig meghozza az ember étvágyát.


[origo]