A hivatásos szeretõ (18+)

A reneszánsz Olaszországban, fõleg Genovában, Velencében, Firenzében és Rómában elismert és elõszeretettel követett szokás volt a Cicisbeatura (vagy másként Cicisbeismo), avagy a házas, arisztokrata asszonyok hivatásos szeretõjének "intézménye". A szeretõ a férj tudtával és jóváhagyásával látogatta a feleséget. Elkísérte a templomba, nyilvános rendezvényekre, sétákra, szabad bejárása volt a házba, és végül, de nem utolsó sorban a hölgy szexuális igényeit is kielégítette.

forrás: [origo]

Tulajdonképpeni feladata az volt, hogy az asszony unalmát elûzze, illetve, hogy állandó kísérõje legyen. Az írások szerint, a házassági szerzõdéshez hasonló megállapodás jött létre a felek között, amiben lefektették a szeretõ jogait és kötelezettségeit. Példának okáért, a Cicisbeonak (vagy másként Cavalier Servente-nek) közszereplések alkalmával a hölgy mögött kellett állnia, csak onnan suttoghatott a nõ a fülébe. A Cicisbeo elnevezés is innen ered, ami "suttogni-t" jelent. A szeretõnek "szolgálata" alatt tilos volt más hölggyel kapcsolatot fenntartania. Ha mégis megtette, úgy a megállapodást semmisnek kellett tekinteni, de a szerzõdést bármelyik fél bármikor egyszerûen fel is bonthatta.

A korból származó feljegyzések tanúsága szerint ezzel az olasz szokással, rangtól függetlenül, bárki élhetett. A féltékenységet pedig nemhogy nem ismerték, de a Cicisbeo és a férj között olyan szoros kötelék is kifejlõdhetett, mint egy esküvel megpecsételt szövetség. A hivatalos szeretõ elõnyei közé tartozott, hogy ritka volt a válás, és nyilvános skandalumokra sem került így sor.

Egyik leghíresebb Cicisbeo Lord Byron volt, aki maga is nagy elõszeretettel kutatta az intézmény kialakulásának történetét. "Egy velencei történet" címû költeményében egy asszonyról, Lauráról ír, akinek férje, Beppo nyomtalanul eltûnt a tengeren. A nõ gyász helyett egy Cicisbeo karjai között keresett vigasztalást. Évek múltán az eltûnt férj, akibõl a tengeren kalóz lett, újra elõkerül, és vissza akarja kapni feleségét. A nõ visszamegy férjéhez, és a két férfi között szoros barátság alakul ki.

 


[origo]