A Mélytorok mélyén - pornóévfordulót ülünk (18+)

Az évforduló alkalmából most oly sok klasszikushoz hasonlóan a Deep Throat is feljavított változatban tekinthetõ meg újra - és talán utoljára - szélesvásznon, a film ráadásul egy egész turnét jár majd be. A rajongók felaljzva várják a pillanatot, hisz nem hitték volna, hogy valaha még alkalmuk nyílik ilyen körülmények között viszontlátni kamaszkoruk meghatározó filmélményét, és senki nem gondolta volna, hogy egy pornófilmnek valaha reneszánsza lehet.

forrás: [origo]

Hat nap, dollármilliók, mérföldkõ 

Tudnunk kell azonban, hogy az 1972-ben megjelent Deep Throat komoly mérföldkõnek számított, olyan lapok reflektáltak rá akkoriban, mint a Washington Post vagy a  New York Times, sõt egy, a mozitörténelem száz legmeghatározóbb filmjét taglaló könyvbe is sikerült beférkõznie, no nem feltétlenül igényessége, inkább ismertsége és vélt vagy valós utóhatásai révén. (Magyarországon sosem került hivatalos forgalmazásba, szexboltok manapság sem tartanak belõle, megrendelni csak az interneten keresztül lehet.)

A Deep Throat az elsõk között készült egész estés pornófilm volt, hat nap alatt forgatták, összesen huszonnégyezer dollárból (a producer, Louis "Butchie" Peraino egyes források szerint családilag erõsen kötõdött a maffiához, de ez akkoriban nem számított ritkaságnak a szexközeli üzletekben), s azóta az egyik leggyümölcsözõbb filmes befektetésnek bizonyult. Dacára annak, hogy számos államban betiltották, ez idáig hatszáz millió dolláros bevételt hozott, s a 2005-ben elkészült Inside Deep Throat (A mélytorok mélyén) címû dokumentumfilm, valamint a mostani retróturné bizonyára még feljebb tornásszák majd az összeget.

Mivel apró körkérdésünkbõl az derült ki, inkább hallomásból ismerjük a pornótörténeti klasszikust, mintsem filmélménybõl (hisz be sem mutatták itthon), röviden összefoglaljuk az egyébként nem túl bonyolult és szövevényes forgatókönyvet. Linda Lovelace (Linda Susan Boreman), a fõhõsnõ élete romokban hever, hisz még sosem tapasztalta meg az orgazmus örömeit. Barátnõje tanácsára elkerül dr.Young kezei közé, aki hamar kideríti, a nõ különös fizikai adottságai okolhatók ezért, csiklója ugyanis a torka mélyén helyezkedik el A film további részében a kúrát, azaz a különleges orális technika elsajátítását és gyakorlását, az orgazmus eljövetelét s a boldogság kibontakozását tekinthetjük meg, s nagyon örülünk, hogy  Ms. Lovelace végre átélheti a színes, tûzijátékos, csinnadrattás orgazmust.

A botrány tárgya nem a mélytorok

A rendezõ, Gerard Damiano szerint, amit Linda a szájával tett, olyan egyedi és lenyûgözõ, olyan kivételes volt annak idején, hogy egy egész filmet rá lehetett építeni. Késõbb õ maga sem értékelte mûvészileg túl nagyra saját munkáját, de jó érzékkel nyúlt a témához, és akaratlanul is jelentõs filmet alkotott. Szexuális oldalról nézve a mélytorok mint technika így, harmincöt év elteltével is különleges terepnek számít, a pornófilmeknek nem vált olyan elengedhetetlen részévé, mint egyéb állandósult kellékek, inkább a tematikussá osztódott pornóvilág és az internetes videók megjelenésével gyûrûzött be jobban a szextudatba.

Mivel különleges technikát igényel, és senki nem született a reflexek legyõzésének ösztönös képességével, a mai napig viszonylag kevesen vannak, akik ezt rendszeresen gyakorolják a filmvásznon. Az amatõr felvételek elszaporodásával mára megjelentek azon felvételek is, amelyek inkább elborzasztanak a gyakorlástól, de mindez akkor még nem számított, hisz olyan téma és képi világ került elõtérbe, ami mindenképp értelmezést kívánt.

A film jelentõsége, melyet a fent említett dokumentumfilm is feltárni igyekezett, több szempontból is értelmezhetõ, az egyik legfontosabb talán az, hogy megteremtette azt a kommunikációs terepet, ahol a pornót széles közönség elõtt lehetett értelmezni és tárgyalni, azaz a pornót mint mûfajt behozta a nagyközönség homlokterébe. Ezzel párhuzamosan persze a pornót mindmáig övezõ küzdelemnek, a pró és kontra érveknek is megadta a kezdõlökést. Maga a film, de fõhõsének civil élettörténete is hozzájárult ehhez.

A mélytorkú színésznõ, Linda Susan Boreman ugyanis a forgatást követõen harcos feministává, éles hangú pornóellenzõvé vedlett át, ráadásul azt állította, a filmben való szereplésre férje és menedzsere, Chuck Traynor egyenesen kényszerítette, méghozzá veréssel. Ahhoz képest, hogy Linda színésznõi pályafutása csúcspontjának mindenképpen a híres-hírhedt pornófilm tekinthetõ, számtalan monográfia foglalkozott vele, könyvet írt Linda, könyvet írt a férj, de könyvet írtak a barátnõk, pornószínésznõk is, akik némi anyagi hasznot reméltek szerezni a felkapott botrány farvizén evickélve.

Kultfilmeket és mérföldköveket kiáltani persze könnyû, fõleg, ha jól kitalált gépezet mûködteti az érdeklõdés fenntartását, az emlékeztetést dokumentumfilmekkel, turnéval, mítoszteremtéssel igyekeznek megoldani, de a Mélytorok a maga korában valóban eredményesen töltötte be véletlenül kapott szerepét. Az Inside Deep Throat 2005-ös megjelenése is a film zsenialitásának, különlegességének és megdönthetetlen dobogós helyének igyekszik szobrot állni, de objektív szemüvegen át azért tudjuk, hogy nem ez az egyetlen valamirevaló pornófilm a történelemben, és nem ez az egyetlen, ami kedélyeket borzolt vagy éppen rajongótábort formált. A kérdés azonban nem ez, hanem hogy miért válhatott ez a legismertebb, legtöbbet emlegetett pornófilmmé, milyen hatások találkoztak 1972-ben, hogy szexuáltörténeti klasszikust köszönthetünk benne.


A mítosz nyomában...

A Mélytorok-nak határozottan megfogható értelmezési síkja van a pornótörténelemben, és nem csupán azért, mert legendát gyártunk belõle. Képzeljük el, hogy a hetvenes évek elején, amikor a szexuális forradalom lezajlott, sõt, már visszacsapása is érezhetõ, megjelenik egy film, ami a szexualitást szélesvásznon mutatja be, ráadásul nem hagyományos aktusokkal operál, hanem az orális szex olyan formájával, ami azokban az években igen erõsen sokkolta a közönséget, pedig a szopás kimondása és ábrázolása még ma is sokak szemében egyet jelent az obszcenitással. (Még akkor is, ha Clinton óta tudjuk, az orális szex a legkevésbé sem szexuális kapcsolat.)

forrás: [origo]

Mindezen túl a nõi orgazmust állítja elõtérbe, a szent cél, a nemes ügy ugyanis nem más, mint Linda szexuális kielégülését megtalálni, amiben szívesen segédkeznek a férfiak. A nõ szexhez és élvezethez való joga tehát érvényre emelkedett, bár ennek hitelességét némiképp rontja, hogy a színésznõ késõbbi öntudatra ébredésekor inkább a vele megesett erõszaktevést hangsúlyozta, s hogy a film nem tudatosan tûzte zászlajára a nõi orgazmus népszerûsítését. A szex hirtelen mégis közügy lett, a film betiltása és a gyûrûzõ botrányok (a férfi fõszereplõt börtönbüntetésre ítélték, obszcenitást taglaló perek indultak, a Nixon-kormány elszánt hadjáratot indított a film ellen) és tiltások  hatására neves hírességek - Jack Nicholson, Truman Capote, Warren Beatty, Frank Sinatra, Shirley MacLaine - álltak ki a szabadság pornóra, szexre is kiterjedõ jogai mellett.

Dacos hírességek, szexéhes nép

Hamarosan Amerika egész lakossága vándorolni kezdett a mozikba egy kis pornózásért, s minden bizonnyal ez volt az elsõ és utolsó alkalom, hogy tisztes középpolgárok, házaspárok és ötvenes nõk öntudatosan vonultak, hogy szemtanúi lehessenek a világ leghíresebb szopásának. Érdekes végiggondolni azt is, hogy a mélytorkozós pornófilmek még ma is vitákat kavarnak a fogyasztó közönségben, tehát egy olyan mûfaj nyitott utat a pornónak, ami évtizedekkel késõbb is rétegmûfajnak számít.

A film megjelenését követõen nem csak hírességek és közemberek özönlötték el a mozikat, nem csak a Washington Post szentelt ötoldalas írást a filmnek, de viccek és anekdoták központi elemévé vált, sõt, a nagypolitikában is helyet kapott. Az akkoriban gyûrûzõ Watergate-botrány kulcsfiguráját évtizedeken keresztül csak Deep Throatként emlegették, csupán két évvel ezelõtt lebbent fel a Nixon elnököt megbuktató informátor személyazonosságáról a fátyol.

A nyilvánosságra került nyomozati anyagok szerint az informátor és kulcsfigura Mark Felt volt, az FBI magas rangú alkalmazottja. (A Deep Throat nevet az újságírók közt használt információszerzéssel kapcsolatos "deep-background" kifejezés és a film címének összekapcsolása adta, s Nixon kapcsán, aki  a film nagy ellenzõje volt, beszédes névvé vált az ügyben.) A cím akkoriban amolyan kulturális referencia lett, citálták a filmet számos alkotásban, például Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak könyvében szereplõ Deep Thought szuperszámítógép is innen kölcsönözte a nevét, de még az X-aktákban is felbukkant egy Deep Throat fedõnevû szereplõ.

A pornó virágkora - botrányok nélkül

Ehhez képest mára, ha nem is visszalépés történt a pornó értelmezésében és elfogadottságában, de átrendezõdés mindenképpen. Az akkoriban életre kelt nõmozgalmak kritikája máig hat, a pornó virágzik, a pornószínészek adott esetben közismertségnek örvendõ sztárok lehetnek ugyan, színészek és énekesnõk karrierjét ívelheti a magasba egy-egy közreadott szexkazetta (Pamela Anderson, Paris Hilton), de a pornó maga sosem foglalhatta el a helyét a filmszínházakban. Elfoglalta helyét azonban a köztudatban, létezésérõl mindenki tud, a legtöbben élnek is vele, de funkciójánál fogva olyan hatásokat már nem vált ki, mint annak idején, a maga korában a Deep Throat.

A Mélytorok (vagy legalábis egy korszak, egy eseménysorozat, amit e filmhez kötünk,) minden legendától megszabadítva is kétségkívül megváltoztatta Amerika viszonyát a szexhez (ha csak egy idõre is), legalább olyan mértékben, mint az 1948 -as Kinsley-jelentés, ami az amerikaiak szexuális életét átfogóan (azóta is egyedülállóan) igyekezett bemutatni. A toroktechnikájával elhíresült Linda megteremtette azt a teret, ahol konzervatív és haladó, törvény és ember beszélgetésbe kezdett a szex ábrázolásáról, az obszcenitásról és annak határairól. Filmtörténeti jelentõségét jóval felülmúlja tehát társadalmi és szexuális kultúrtörténeti jelentõsége, pornó vagy szex azóta sem váltott ki ilyen széles körben folytatott vitát.


[origo]