Szex a rácsok mögött (18+)

Úgy vélik, a sikeres reintegráció záloga a családi kapcsolatok megóvása, és ennek egyik lehetõsége az eltávozás. Jutalomként az eltávozás különbözõ fajtái érdemelhetõk ki, enyhébb büntetés esetén havonta akár négy alkalommal is. A börtönön belül nincs lehetõség testi kontaktusra, csak levelet, csomagot és telefonbeszélgetést fogadhatnak a rabok. A büntetés-félbeszakítás méltányolható okok alapján kerül engedélyezésre, ezek között a szexuális kielégületlenség nem szerepel.

"Jelenleg a büntetés-végrehajtási szervezet vizsgálja annak lehetõségét, hogy az elítéltek kapcsolattartóikkal "külsõ ellenõrzés nélküli kapcsolatot" létesíthessenek. A büntetés letöltése során a fogvatartottak olyan ismeretekhez jutnak, melyek elõsegítik szabadulás utáni reintegrációjukat. Az oktatás-képzés mellett egészségnevelés is folyik, melynek része a biztonságos szexuális élettel kapcsolatos információk átadása is."

forrás: [origo]

A Barabbas Társaság (a börtönártalmak csökkentéséért közhasznú társadalmi egyesület) elnöke és alapítója, Dr. Végh József nem látja ilyen rózsásnak a helyzetet, érezhetõ indulattal nyilatkozott a magyarországi börtönviszonyokról, és a szabadságvesztés értelmetlen, káros intézményérõl. Véleménye szerint a szabadságvesztés mint büntetési forma nem jó, ráadásul Magyarországon jóval többen kerülnek börtönbe, mint amennyi indokolt lenne.

A büntetés végrehajtés ezer sebbõl vérzik, és a millió probléma közül a szexuális frusztráció csak egy. A belsõ feszültség egy ilyen intézmény falain belül sok minden miatt gerjed (és nem a szexuális éhség a vezetõ ok a benti agresszió megjelenésében), ennek levezetése csak hasznos lehet, de az intim együttlét intézményen belüli kivitelezése több szempontból sem szerencsés.

Ahol nem oldható meg eltávozással a szexhez jutás, elképzelhetõ, hogy segítene egy intim szoba, de mindenképpen végig kell gondolni annak következményeit. A házastárs vagy élettárs sokszor több száz kilométerre lakik a börtöntõl, és nem valószínû, hogy minden rab felesége vállalja ezt az utat csak azért, hogy kielégítse hûsölõ kedvesét. Arról nem is beszélve, hogy mire az épületen belül eljut párjáig, nem túl felemelõ helyiségeken kell áthaladnia, így szexhez való kedve valószínûleg jelentõsen csappan. A szexre kialakított szobák sem valószínû, hogy a legfelvillanyozóbbak egy ilyen intézményben, így ha addog nem, hát ott garantáltan lelohad az illetõ.

Felvetõdik a kérdés, hogy megoldható lenne mindez prostituáltak bevonásával, de erre a rabok meglehetõsen szûkös anyagi keretei a legkevésbé sem alkalmasak. A megoldás mellesleg csak a férfiak életét tenné könnyebbé, ráadásul az is nehezen elképzelhetõ, hogy egy örömlány szívesen járna egy börtönbe szolgáltatni. És még nem említettük azt sem, hogy ez egyfajta intézményesítése, elismerése lenne a prostitúciónak, amit mindennek a tetejébe közvetve egy állami szerv venne igénybe.


Másik probléma, amit tanácsos figyelembe venni, hogy olyan esetekben, mikor tíz-tizenöt ember osztozik egy szobán, a szexuális frusztráció jelentõs mértékben nõhet, ha a tucatnyi emberbõl egy intim szobára megy, a többieknek pedig erre nem volt lehetõségük.

Molnár Tamás szexológus szerint alapvetõ emberi tulajdonság, akár férfiakról, akár nõkrõl van szó, hogy szexuális késztetéssel rendelkezünk. Ennek legkézenfekvõbb levezetése egy börtön falai között a maszturbálás, ami egy fizikai levezetés, pszichológai tényezõ akkor lép be, ha az illetõ tud kivel fantáziálni, erre hivatottak az emlékek, vagy magazinok, videófilmek. Bár a végrehajtó szervezet nem fizet elõ pornómagazinokra, levél vagy csomag útján ezek viszonylag könnyen beszerezhetõk.

Mivel a szexuális késztetés természetébõl fakadóan tárgyat keres magának, a történet problémás irányt vehet. Tekintve, hogy a jelen gyakorlatban nemileg szeparáltak a börtönök, a férfi férfira, a nõ nõre vetíti ki vágyait, és egyfajta ideiglenes homoszexualitás fejlõdik ki a rácsok között. A nõk ezt valamivel diszkrétebben meg tudják oldani a rivalizációtól függetlenül, de férfiak esetében a helyzet ennél kicsit durvább lehet. Náluk a hierarchia a falakon belüli szexualitásban is megjelenik, ami szintén szexuális agressziót gerjeszt. Az erõharcok mentén sokan belekényszerülnek bizonyos, filmekbõl is jól ismert szerepekbe, ami egy fiatalember életében súlyosan befolyásolhatja az egészséges pszichoszexuális fejlõdést. A szabadulás után ritkán mutatkoznak homoszexuális jegyek, tehát ez határozottan a bezártság következménye.

Úgy tûnik, a szakemberek egyöntetûen azon az állásponton vannak, hogy a személyiség sérülésének elkerülése érdekében a lehetõ legliberálisabban kell kezelni a kérdést. Az azonban, hogy mindez hogyan valósítható meg az adott körülmények között úgy, hogy ne hozzon új problémákat, a legkevésbé sem tûnik megoldottnak, és az is valószínû, hogy nem ez lesz a legfontosabb, ha a börtönreformok útjára lépünk.


[origo]