Hárem-komplexus (18+)

A hárem az iszlám kultúrában a leggazdagabb és legerõsebb dinasztiák háztartásaiban az a lakosztályt volt, ahol olykor több száz nõ élt egyszerre, és ahová idegen férfiak be sem tehették a lábukat. Csakis a családfõnek, és olykor utódainak privilégiuma volt, hogy a háremhölgyekben kedvüket leljék. A muszlim férfinak maximum négy felesége lehetett, de a háremhölgyek számát nem korlátozták.

forrás: [origo]

Egy hárem fenntartása - plusz a négy feleség eltartása - meglehetõsen költséges mulatság volt, így csakis a leggazdagabbak engedhették meg maguknak ezt a kiváltságot, a szultán háremét felülmúlni azonban nem lehetett. Ennek élén a szultán anyja állt, akinek a hárem összes lakója engedelmességgel tartozott. A szultán feleségei, ágyasai, a szolgák, a szultán húgai és nõvérei, illetve a szultán gyermekei mind a hárem falai között éltek. A leghíresebb hárem a török szultán isztambuli háreme volt sajátos belsõ rendjével és eunuch õreivel.

Köszönhetõen az európai ember képzelõerejének és a romantika alkotóinak, mára a hárem - messze a valóságtól - egy olyan, elsõ osztályú bordélyház, ahol olajozott testû hölgyek a medencék körül heverészve csak arra várnak, hogy erõs és hatalmas gazdájuk karjai között hódoljanak a szûnni nem akaró szexuális örömöknek. Érthetõ, hogy ezen kép mintájára kapta az elnevezést az a betegség, amit manapság hárem-komplexusnak neveznek.

Általában férfiak fejében alakul ki az a legyõzhetetlen vágy, hogy egyszerre több partnerrel éljék ki szexuális fantáziájukat. Ami azonban a normális és egészséges szexuális képzelgéstõl megkülönbözteti ezt a zavart állapotot, hogy hárem-komplexus esetén a férfinak nem csak szexuális igényei, de a nõk felett való uralkodási kényszere is van egyben. A nõket birtokolni akarja, rendelkezni és ítélkezni akar felettük. Ez a vágy kényszerré alakul, és rányomja bélyegét a férfi mindennapjaira. A beteg nem képes kialakítani egészséges párkapcsolatot, nem beszélve arról, hogy a nõkhöz való viszonya is meglehetõsen abnormálisan alakul. Nem csak férfiaknál fordul elõ azonban ez a kényszerállapot, nõkben éppúgy kialakulhat a hajthatatlan vágy, hogy egyszerre több férfit tudhassanak magukénak és felettük uralkodhassanak.


[origo]