Bizarr fétisek

Cigaretta

A cigaretta, azaz a dohányzás fetisizálása meglehetõsen gyakori fétis, elég, ha a több száz fejünkben kavargó filmjelenetre gondolunk, miknek láttán nemcsak a dohányosokból szakad fel apró sóhaj a moziban, de - a szagmentességnek hála - a nikotinmentesek is érzik azt a valami pluszt, mikor valaki jelentõségteljesen cigarettázik a vásznon.

forrás: [origo]

Tagolhatjuk alfajokra is a jelenséget, mint szivarfetisiszták, szivarkafetisiszták, a vékony cigaretta fetisisztái vagy a hagyományos vonal szenvedélyes szerelmesei. Lelkesedésük pedig a cigarettázás aktusára irányul, mikor a számukra vonzó nõ rágyújt, ahogy a füstöt szívja, fújja, ahogy a cigarettát tartja. Vannak, akik a francia szippantás rabjai, annak a stílusnak, mikor a füstöt valaki kiengedi a száján, majd azonnal beszívja az orrán - sokakra ez különösen izgatóan hat. Egyeseket a dohányzás látványosan erotikus része izgat, de van, aki arra gerjed inkább, hogy a dohányzó nõ mintegy a lázadás megtestesítõje a társadalmi normákkal és a nõi szereppel kapcsolatos elvárásokkal szemben.

Szobrok, manökenek

Eme nem túlságosan gyakori fétisnek a tárgya eredendõen a (többnyire, de nem szükségszerûen) meztelenszobrok iránti rajongás, de némi jelentésbõvülésen esett át a szakkifejezés az évek során, így ma már a babák, próbababák, guminõk iránti megrögzött izgalmat is az agalmatofília szóval illetik, más néven pigmalionizmusnak nevezik. (Természetesen Pygmalion legendája után, akirõl Ovidius Átváltozásai-ban is olvashatunk, õ a szobrász, aki szerelemre lobbant egy szobor iránt.)

forrás: [origo]

Az élettelen testek utáni szexuális vágy, ami sokszor furcsa érzelmi szinteket is vonz, érzékletesen jelenik meg a RealDollok szerelmeseinek mindennapjaiban, akik nem pusztán szexuális igényeiket elégítik ki egy szilikonnõ segítségével, hanem bizarr, párkapcsolat jellegû szerepjátékot ûznek velük.

Belly punching

Igen érdekes és meglehetõsen sokkoló videók lepték el a világhálót belly punching hívószavakkal. Bár elvileg mindkét nem ûzheti ezt a kedves elõjátékot, többnyire mégis két nõ ütlegelését láthatjuk. A szenvedély nem más, mint egymás tiszta erõbõl való gyomorszájon vágása. Belly punishment néven, sõt, breast punching néven is rákereshetünk, ha úgy érezzük, izgatóan hatnak ránk a durva, vér nélküli, erõszakos képek.

forrás: [origo]

Érdekes módon nem a BDSM világba tartozó fétisrõl van szó, inkább a meztelen birkózás, a catfight és társainak továbbfejlett változatával állunk szemben. Hogy miért lett népszerû fétis belõle, kérdés, talán a kínálat fokozódott, az elborzadás kíváncsisága vagy más van mögötte, mindenesetre legalább akkora szörnyülködõ tábora van a gyomrozásnak, mint ahányan örömüket lelik benne. A résztvevõk fájdalma és élménye egyesek szerint azt az állapotot hivatott felidézni, mikor a szexuális vágy, a másik szépségének látványa szó szerint elakasztja lélegzetünket.


Taposás

Szintén létezõ parafília, mikor valaki abban leli örömét, pontosabban arra gerjed, ha partnere a szeme láttára tapos agyon élõ vagy élettelen tárgyakat. Taposni szinte bármit lehet, de klasszikus elszenvedõi a rovarok, kisebb emlõsállatok (többnyire rágcsálók), csúszómászók, férgek. Persze szelídebb, állatvédõ taposófetisiszták porrá zúzhatnak játékautókat, gyümölcsöket, cigarettacsikkeket, s maga a fetisiszta lehet az is, aki a taposást végrehajtja. A rombolás többnyire lábbal történik, mezítláb vagy cipõben, így lábfetisiszták elõnyt élveznek a parafília kialakulásának esélyeit illetõen.

forrás: [origo]

Állatok hobbiból történõ megölése azonban szerencsére a legtöbb országban bûncselekmény, s bár a parafília valóságosságát olykor vitatják, létezésére találunk tényeket. Petíciók és tiltakozások is számtalanszor bejárták már a világot a témában, sokan és sokféleképpen cáfolták is már az eredetinek tartott vagy csak emlegetett videofelvételeket. Akárhogy is, az egyik ismert film, a Smush még az IMDb-n is jegyzett, s az Egyesült Államokban társaságba is tömörültek a taposás barátai. No persze legtöbb esetben a szenvedély kimerül a fantáziálásban, azaz csak álmodoznak róla, hogy õk apró bogárkák, akiket agyontapos egy minél nagyobb láb, a fetisiszták ugyanis arra a kiszolgáltatott, alávetett, tehetetlen helyzetre vágynak, mikor egy nõ lábai alatt, halált osztó tûsarkai nyomásában tehetetlenül vergõdnek. A többség emberségesebb módját választja a megvalósításnak, azaz csak saját testükön tapostatnak a partnerrel. Mindazonáltal bírósági ítélet is született már hasonló ügyben.

Robotfetisizmus

A robotfetisizmus, más szóval technoszexualitás a robotok, ember-jellegû vagy embertõl elrugaszkodott robotok, mûlények iránti olthatatlan szenvedélyt jelöli. Persze túlmegy ez az egyszerû érdeklõdésen és rajongáson, a robotfetisiszták magukra is öltik ezt a kinézetet, jelmezeket hordanak, vagy párjukat öltöztetik robotoknak, hogy így nyerjenek szexuális stimulációt. Kisebb csoportot alkotnak azok, akiknek fantáziája a transzformerek világa felé mozdul, ám õk már átmenetet képeznek a szoborfetisiszták felé. Az elsõ és legfontosabb fantázia, hogy legyen egy tökéletesen mesterséges partnerük, egy android, aki lehetõleg az uralmuk alatt áll, és semmi emberi nincs benne.

forrás: [origo]

Második számú fantázia az átváltozás, az egykor ember volt, mostanra robottá lett típus. A robotfetisiszták között igen nagy eltérést mutat, hogy kit mi hoz izgalomba, van, akinek elég a fantázia, van, aki a jelmezekhez, megfelelõ mozgáshoz nyúl, de olyan is van, akinek a hangaláfestés is nélkülözhetetlen eleme a kielégülésnek. Nehezebb helyzetben vannak, akik az antropomorf androidokra buknak, akik esetleg kábeleiket is fölfedik elõttük, hiszen ennek kiélésére igen limitáltak a lehetõségek, lévén hogy androidok még nem vásárolhatók. A fantáziálás mellett itt lép be a szerepjáték, az internet, a fikciós rajzfilmek, animék, a RealDollok világa.

Állati szerepjáték - pónifétis

Ember-állat szerepjátéknak vagy pónifétisnek nevezik azokat a szexuális játékokat, amikor az aktus egy vagy több szereplõje egy létezõ - legtöbbször kutya, ló, farkas, macska, oroszlán - vagy képzeletbeli (nem létezõ) állatot alakít, állati hangokat hallat, felveszi az állatra jellemzõ mozgást, pózt, néha pedig kosztümökkel is hangsúlyozásra kerül az állatszerep. Pónijáték során van, hogy a partner is állatot alakít, az esetek többségében azonban jellemzõbb, hogy idomár, lovagló, szigorú gazda és ki tudja még miféle szerepbe bújnak. Ilyenkor meglovagolják, földrõl etetik, lábbal böködik a másikat, de az is elõfordul, hogy valamilyen szerkezetet erõsítenek rá, amit húzniuk, cipelniük kell.

forrás: [origo]

Sok esetben hangsúlyossá válik a játék szadomazó jellege, a felek között kialakul a felettes-alárendelt (állati szintre süllyedõ) viszony, és pórázzal, zablával, ostorral és egyéb idomító eszközökkel fenyítik be egymást a felek. A pónijáték durvább változatában a szerepjáték bestiálisnak is nevezhetõ, a felek nem veszik emberszámba az állati szerepbe bújt felet. A kutyaszerepbe kényszerített félnek például csak az ugatás megengedett, a földön aludhat, a földrõl ehet, és pórázt kell viselnie.


[origo]