A vágy képlete (18+)

Mi a vágy?
Már Sigmund Freud is megmondta, az ember ösztönösen arra törekszik, hogy a kellemetlen tényezõket minimálisra csökkentse, és pozitív élményekkel legyen tele az élete. A negatív hatások az ember idegeit jobban felborzolják, szemben a kellemes pillanatokkal, melyek alacsonyabb  idegi megterhelést jelentenek. Egyértelmû, hogy szervezetünk úgy van programozva, hogy kerülje azt, ami rossz neki. Az emberben születésétõl fogva kódolva van a vágyak csillapítására irányuló ösztönszerû késztetés. Már a csecsemõben is dolgozik ez az erõ, amikor enni kér anyjától, ám míg az újszülött teljes mértékben kiszolgáltatottja a szülõi gondoskodásnak, addig felnõtt korban a vágyak sokszor a tudatalattiban raktározódnak el.

forrás: [origo]

Hogyan éljük meg a vágyat?
Vágyainkat általában kellemes szituációk, jelenségek, tárgyak befogadásával elégítjük ki. A befogadás közvetlenül és legintenzívebben érzékeinken keresztül - vagyis látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés formájában - valósul meg. Az élmények feldolgozásában nagy jelentõségük van a szabályos, ritmikus mozdulatoknak, de még a hõmérsékletnek is. Az örömteli pillanatok és élmények olyannyira kitöltik az emberi tudatot, hogy tér és idõ másodlagos tényezõvé zsugorodnak, a külvilág homályába süllyednek. Tipikus példája a külvilág kizárásának, amikor valaminek az élvezete során még a szemét is lehunyja az ember, hogy teljes mértékben átélje a pillanatnyi örömöt és kizárjon minden olyan hatást, amely a pozitív érzésrõl elterelhetné a figyelmét. Márpedig ez a szex során igen gyakran megesik az emberrel.
 
Vággyal teli pillanatok
Életünkben az étkezés, az ivás és a szex az öröm leggyakoribb forrásai. Valamennyi az emberi túlélésrõl, fennmaradásról szól, így érthetõ, hogy ezek a legerõsebb hajtóerõk. Az emberre azonban olyan tényezõk is kielégítõleg hatnak, amik a harmónia, a melegség, kellemes izgalom és a biztonság érzetét keltik. Például egy természeti csoda látványa, vagy sportolók esetében egy csúcsteljesítmény, teljes kielégülést eredményezhetnek. A lényeg, hogy a várt és remélt pozitív élmény bekövetkezzen. Minél nagyobb a vágy a pozitív végkifejletre, és minél erõsebben van jelen az ember képzeletében, annál intenzívebben élheti át az eseményt.
 
Szexualitás és a vágy
Az ember szexuális vágya nem más, mint a testi kapcsolat utáni vágyódás, ami pszichés izgalmi állapottal, extázissal jellemezhetõ. Amikor az ember tudatos fele kikapcsol, az érzékek egy része, például a látás, a hallás "felvevõképessége" erõsen lcsökken. Az ember születésétõl fogva magában hordozza a belé kódolt szexuális vágyat, amely belülrõl hajtja és irányítja a kielégülés felé. A bennünk munkálkodó vágyakozás mára már ismert pszichológiai fogalom, melyet a piac is felismert, és intenzíven ki is használ. Példának okáért különféle politikai rendezvényeken, vallási eseményeken, de még nagyszabású koncerteken is olyan eksztatikus hatásokkal, effektusokkal manipulálnak, amelyek a hallgatóságból pozitív élményeket, boldogságérzetet és kielégülést váltanak ki.


[origo]