A pornó jótékony hatása (18+)

Minden feltételezésünk ellenére úgy tûnik, az erõszakos tartalmak és játékok nem feltétlenül szülnek valódi erõszakot, s a pornografikus tartalmak sem növelik a szexuális erõszakosságok számát. Sõt, inkább csökkentik, ha hinni lehet az összefüggésnek, amit egy terület nethozzáférése és a nemi erõszakok számának alakulása közt állítottak föl egy friss kutatásban. Ezek szerint, ha valahova bevezetik az internetet, a szexuális bûncselekmények száma csökken.

forrás: [origo]

Todd D. Kendall a Clemson Universityrõl hosszas és alapos vizsgálatokkal bizonyítja a fenti összefüggést, s még azt is hozzáteszi, egyéb bûncselekmények gyakorisági mutatói nem változtak, a hatás kizárólag a szexuális erõszaktevés számának csökkenésén érzékelhetõ. Átfogó hatását tekintve az internet közvetve hozzájárulhat nem csupán a szexuális bûncselekmények számának alakulásához, de egyéb járulékos problémák megszûnéséhez is, mint amilyenek például a szexuális úton terjedõ betegségek.

A szerzõ mindazonáltal fölhívja a figyelmet, hogy a bejelentett megerõszakolások jellegükben eltérnek a (jóval gyakoribb) nem bejelentett esetektõl, mivel utóbbiak nem vagy minimális fizikai bántalmazással járnak, és leginkább kapcsolatban vagy randevún és nem ismeretlen elkövetõ által történnek. Sokáig a klasszikus erõszakot a hatalommal, a dominanciával és az agresszióval hozták összefüggésbe, így elvileg a rendszeres nemi élet vagy a maszturbáció nem elõzi meg az ilyen motivációból elkövetett szexuális bûncselekményeket. Késõbb aztán bírálták ezt az álláspontot, és elfogadva az uralkodni vágyást mint motivációt, kiegészítették ezt szexuális okokkal is.

Mi, felhasználók
Történelmi vonatkozásban a magyarázatok között szerepel, hogy valójában csak a technika, az üzenetek közvetítõje változik, ugyanis nem az internet az elsõ csatorna, amin keresztül az emberek pornografikus képekhez vagy szövegekhez jutottak. Jól ismertek a görög-római kultúra explicit szexuális ábrázolásai mind képekben, mind szövegekben, amelyek csak az erõs (keresztény) cenzúra miatt tûntek el egy idõre az emberek látóterébõl, és nem azért, mert nem voltak rá kíváncsiak, vagy ne születtek volna ilyenek titokban. Késõbb aztán, a XX. században az élet egyre gyorsabban változott, megjelentek a szexuális tartalmakat közvetítõ újságok, majd lassan a pornófilmek, amelyek a technika fejlõdésével és annak mind olcsóbbá válásával egyre szélesebb körhöz jutottak el. Az internet történetének dokumentálása pedig tisztán mutatja, hogy már az elsõ körös felhasználók, már az elsõ böngészõk is vadásztak az erotikus tartalmakra.

Az internet decentralizáltsága miatt meglehetõsen nehéz egyetemes érvényû és átfogó adatokat generálni a felhasználói szokásokat illetõen, de több kutatás is azt bizonyítja, hogy minden negyedik felnõtt netezõ havi rendszerességgel látogat szexuális tartalmakat közvetítõ oldalakra. A 18-24 közti korosztályban ez az arány mintegy hetven százalék, a 15-17 évesek között pedig nyolcvan százalék. Azaz e két csoport túlnyomó többsége havonta biztosan érintkezik pornóval (nemritkán kemény pornóval) az interneten keresztül. Magyarázata lehet ennek többek között az, hogy ez a korosztály többnyire a szülõkkel él együtt, és sokkal egyszerûbb egy böngészõ ablakát becsukni, mint egy újságot elrejteni, ha meg akarják õrizni privát titkaikat. És természetesen meg akarják õrizni, és természetesen mindnyájuknak igényük van a szexuális tartalmak megtekintésére, mint ahogy az régebbi korok fiatal generációira is jellemzõ volt. A mai kor információs csatornája pedig - legyen szó akár a bimbódzó szexuális kíváncsiság kielégítésérõl - kétségkívül az internet.


Maszturbálással az erõszak ellen

Elvileg...
Általános közvélekedés szerint a pornófilmek és a rendszeres pornófogyasztás növelik a felhasználó erõszakosságát, hosszú távon pedig befolyásolják a férfiak nõkhöz, s a nõknek saját magukhoz fûzõdõ viszonyát s úgy általában a szexhez való természetes hozzáállást. Mindezen feltételezett hatások mellett, ha nemi erõszakról beszélünk, a pornónak állítólag ezt provokáló hatásáról, meg kell vizsgálni a jellemzõen nemi erõszakot elkövetõ bûnözõk magatartásmintázatait és általános jellemzését is. És itt a kutatók szerint rögtön körvonalazódik egy olyan potenciális erõszaktevõ csoport, amelynek tagjai, ha rendszeres nemi életet élnek, vagy maszturbációval le tudják vezetni szexuális feszültségüket, jellemzõen mindaddig nem tesznek erõszakot, amíg ezen feltételek rendelkezésre állnak. A pornó és a pornóhoz való könnyû hozzáférés logikusan segíthet ebben. E szerint e netes pornográfia a nemi erõszak helyettesítõje lehet.

forrás: [origo]

A pornográfia társadalomra gyakorolt hatását már a hetvenes években vizsgálni kezdték, s a feminista hangok erõsödésével a pornó romboló voltának hangoztatása is mind nagyobb hangsúlyt kapott, olyan szlogenek kíséretében, mint "a pornográfia az elmélet - az erõszak a gyakorlat". Ezen teóriák alátámasztására aztán több kutatási eredmény is született, és születtek természetesen ennek ellentmondók is, keresztbe-kasul kritizálva egymást, ki mit nem vett figyelembe, ki milyen vizsgálati hibákat ejtett. Vizsgálták különbözõ bûnözõk és nemi erõszaktevõk pornóhoz való viszonyát, de laboratóriumi körülmények között is tesztelték a pornográf és erõszakos tartalmak viselkedésre tett hatását.

Nehéz azonban saját felhasználói közegébõl kiragadva valós eredményre jutni, hisz az otthoni pornófogyasztás rendszerint maszturbációval társul, s nagyban befolyásolhatja teszthelyzetekre adott reakciót, ha valaki nem vezeti le - akár önkielégítéssel - a képek hatására keletkezett szexuális feszültséget. Bûnözõk esetében pedig elengedhetetlen számos pszichés vonatkozás alapos vizsgálata, és még ezek birtokában is kockázatos általános ítéleteket alkotni.

Az internet elterjedésével a helyzet még tovább bonyolódott, miközben könnyebb is lett minden. Az internet-hozzáférést mindenki bevallja, ha kérdezik, míg az erotikus magazinok vásárlását nem feltétlenül. Nehézség azonban, hogy a világháló még nem garancia arra, hogy azt feltétlenül pornográf anyagok megtekintésére használja az elõfizetõ - dacára annak, hogy se szeri, se száma az erre vonatkozó adatoknak, a hibalehetõséggel mindenképp számolni kell.

...és tényleg
Jelen vizsgálat az internet elterjedésének és az erõszakos cselekmények számának összefüggéseit elemezve, figyelembe véve a kiemelten veszélyeztetett korosztályt, a 15-24 éveseket, arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált csoportban egy tízszázalékos nethozzáférés-emelkedés 15 százalékos visszaesést eredményezett az erõszakos cselekmények számában. A nemi erõszakok kapcsán letartóztatottak jelentõs hányada ebbõl a korosztályból kerül ki, így leginkább erre a csoportra fókuszáltan vizsgálták az eredményeket. A fiatalkori érzelmi labilitástól kedzve a befolyásolhatóságon keresztül számos oka lehet ennek, de tény, hogy a bejelentett erõszakok mintegy 24 százalékában ez a korosztály az elkövetõ.

A sok számadat mellett egyetlen fontos ok körvonalazódik, ami az internet jótékony hatását támasztja alá, ez pedig nem más, mint az, hogy a felkorbácsolt szexuális vágy az interneten fellelhetõ tartalmak segítségével könnyebben levezethetõ. Pornót nézve az izgalom olyan magasra hág, hogy jellemzõen maszturbáció követi, s ezzel a feszültség oldódik, azt nem hordozza magában tovább az ember.


[origo]